Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomościWycena nieruchomości

Rynek hipoteczny to miejsce, w którym następuje wymiana praw do nieruchomości dzięki zawieranym umowom kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy.

Wszyscy uczestnicy rynku są zainteresowani szacowaniem wartości nieruchomości. Do tej grupy zaliczają się zwłaszcza przyszli kredytobiorcy mający zamiar wykorzystać zabezpieczenie hipoteczne.

Literatura wyróżnia wartość rynkową jeśli istnieje możliwość rynkowego obrotu nieruchomością i wartość odtworzeniową jeśli taka możliwość nie istnieje.

Wyznaczanie wartości rynkowej nieruchomości

Wyznaczenie wartości rynkowej nieruchomości analityk poprzedza dokładnym przeanalizowaniem bieżącej sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości. Pod uwagę brane są uzyskiwane ceny, wysokości czynszów oraz uśrednione warunki zawierania transakcji. Aby określić wartość rynkową nieruchomości stosuje się dwa podejścia: porównawcze albo dochodowe. Stosując podejście porównawcze należy znać ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej a także cechy tych nieruchomości mające wpływ na wysokość ich cen. Źródłem informacji o cenach transakcyjnych mogą być tylko informacje o transakcjach w których ceny kupna - sprzedaży nie odbiegały zbytnio od średnich cen uzyskiwanych na rynku. Z kolei stosując podejście dochodowe zakłada się, że nieruchomość może przynieść jej właścicielom dochód w przypadku podjęcia decyzji o jej wynajęciu. Najważniejszym parametrem który należy w tym wypadku znać są wysokości stawek czynszu lub innych dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztowi jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. Podczas określania wartości odtworzeniowej stosuje się podejście kosztowe w wariantach kosztów odtworzenia lub kosztów zastąpienia.

Każdy z modeli wyceny nieruchomości musi odwzorowywać warunki panujące na szeroko rozumianym rynku, dlatego każda wycena nieruchomości musi uwzględniać:

  • cechy samej nieruchomości
  • ogólną sytuację gospodarczą, miejsce w cyklu gospodarczym
  • stopy procentowe, konkurencyjność lokat bankowych
  • trendy na rynku nieruchomości
  • otoczenie prawne nieruchomości
  • otoczenie środowiskowe nieruchomości

Dlatego w wyborze modelu wyceny, jak i w samej wycenie, należy zaufać umiejętnościom i doświadczeniu rzeczoznawcy.

Kupno mieszkania na rynku pierwotnym - ceny, koszty, możliwości

Kupno mieszkania na rynku pierwotnym - od deweloperaZakup mieszkania od dewelopera, czyli na rynku pierwotnym, to naprawdę spory wyda

Poczucie bezpieczeństwa finansowego poprzez oszczędzanie

Poczucie bezpieczeństwa finansowego poprzez oszczędzanie. Czasy, w których obecnie żyjemy są bardzo ciężkim

Ubezpieczenie na życie dla seniorów

Ubezpieczenie dla senioraJesteś osobą dojrzałą i coraz częściej zastanawiasz się nad tym, co przyniosą kolejne lata? Myślisz o tym, w