Usługi księgowe biura rachunkowego

Obroty - biuro rachunkoweUsługi księgowe biura rachunkowego

Biuro rachunkowe jest firmą, zajmującą się świadczeniem kompleksowych usług finansowych, obejmujących zarówno pomoc z zakresu księgowości, kadr, płac oraz specjalistyczne doradztwo. Podstawę oferty stanowi obsługa księgowa firm i innych podmiotów gospodarczych, w tym osób, prowadzących działalność jednoosobową. Oferta obejmuje prowadzenie księgowości klienta, niezależnie od tego, czy rozlicza się on w oparciu o uproszczoną czy pełna księgowość.

Rachunkowość Kraków

Pracownicy biura zajmują się prowadzeniem księgi podatkowej lub księgi przychodów i rozchodów lub uzupełnianiem ksiąg handlowych, w przypadku pełnej księgowości. Pozwala to firmie na powierzenie działu finansów w ręce profesjonalistów, ale jednocześnie niweluje konieczność zatrudniania dodatkowej osoby. Biuro rachunkowe, poza obsługą księgową zajmuje się ewidencjonowaniem należności, w tym naliczaniem podatków. Biuro przygotuje rozliczenia podatkowe roczne, zajmie się rozliczaniem transakcji importu i eksportu oraz pomocą w przypadku starań o odzyskanie podatku VAT.

Księgowość Kraków

Biura, zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów, zdecydowały się jednak rozszerzyć swoją ofertę o działania, adresowane do działu kadrowo-płacowego. Obsługa kadr obejmuje tworzenie i uzupełnianie akt osobowych pracowników z uwzględnieniem wszelkich informacji, istotnych z punktu prowadzenia działalności. Pracownicy biura zajmują się także przygotowywaniem umów i wszelkich innych pism, ewidencjonowaniem czasu pracy oraz ewentualnych nieobecności, prowadzeniem rejestru badań lekarskich czy obowiązkowych szkoleń BHP. Z kolei dział płacowy wspierany jest poprzez sporządzanie i drukowanie czytelnych list płacowych, druków ZUS oraz rozliczeń podatkowych.

Biura rachunkowe zajmują się wspieraniem swoich klientów w przypadku kontroli z różnych instytucji. Specjalista z biura może być obecny podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS. W wielu przypadkach możliwe jest także wysłanie do urzędu lub banku pracownika w charakterze reprezentanta. Kolejna część usług obejmuje profesjonalne doradztwo w kwestiach, związanych z finansami. W biurze rachunkowym można uzyskać poradę, dotyczącą pozyskania kapitału, wyjścia z trudności finansowych lub zabezpieczania posiadanych środków. Biuro rachunkowe podejmuje się także przygotowania analizy finansowej, bilansu, raportu czy biznesplanu. Na uwagę zasługują usługi, związane z przyznaniem kredytu bankowego. Biuro podejmie się zarówno przygotowania wniosku o kredyt jak i przeprowadzenia ewentualnych negocjacji umowy. Taka rozbudowana oferta spotyka się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem wśród klientów, którzy oczekują zarówno profesjonalizmu jak i kompleksowości świadczonych usług.

Biuro rachunkowe, a jego ubezpieczenie

Ubezpieczenie biura rachunkowego - księgowość KrakówZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpiecz