System podziału pracy

Sukces w biznesie?Podział pracy to system specjalizacji stosowany, tak w gospodarce światowej, gospodarce danego kraju, jak i w ogólnokrajowym czy też lokalnym przedsiębiorstwie.

System ten charakteryzuje się podziałem angażowanych środków na wykonanie różnorodnych, z góry ustalonych, zadań w celu ogólnego zwiększenia efektywności produkcyjnej gospodarki lub przedsiębiorstwa produkcyjnego. Biorąc pod uwagę skalę ogólnokrajową, system podziału pracy będzie oznaczał to, że niektóre środki przeznacza się na rzecz przemysłu wydobywczego, inne na sektor wytwórczy oraz na sektor usługowy - należy w tym miejscu dodać, iż w gospodarce rynkowej podział pracy rodzi się samoczynnie, gdyż jest on wymuszany przez popyt istniejący na rynku.

Przywiązywanie zbyt dużej wagi do produkcji jednego produktu lub świadczenia pojedynczej usługi może w skali kraju doprowadzić do wielu problemów, szczególnie w sytuacji w której popyt na ten określony produkt nagle i długotrwale spanie, w związku z przykładowo wynalezieniem nowych bardziej efektywnych w zastosowaniu zamienników. W skali światowej gospodarki, system podziału pracy, oznaczać będzie wyspecjalizowanie danego regionu, kraju, w wydobyciu lub produkcji jakiegoś dobra, które przeznaczone będzie na eksport do innych krajów.

W przedsiębiorstwie produkcyjnym zadania dzielone będą pomiędzy poszczególne działy, lub w przypadku mniejszych zakładów, pomiędzy poszczególnych pracowników którzy przyswajać będą jedynie wiedzą niezbędną do wykonywania przydzielonych im zadań, co ma na celu zwiększenie jakości oraz ilości wytworzonych przez nich półproduktów niezbędnych do wytworzenia końcowego dobra. System podziału pracy zwiększa produktywność, jednak czyni pracę jednostkowego pracownika bardziej monotonną, co powoduje szybsze wypalenia zawodowe mogące prowadzić do większej rotacji pracowników, a co za tym idzie ogólnego zmniejszenia produkcji.

Podsumowując, każde działanie, które w efekcie powoduje zwiększenie produktywności danej gospodarki czy przedsiębiorstwa jest działaniem pozytywnym, jednak stosowanie systemu podziału pracy wymaga ściśle określonego planu, który zagwarantuje, iż przyniesie on pożądane efekty.

Jak zorganizować miejsce pracy?

Miejsce pracyEfektywność pracy zależy od wielu czynników, niestety nadal spory odsetek pracowników oraz przedsiębiorców boryka się z konsekwencjami źle zorga

Problem bezrobocia

Problem bezrobociaBezrobocie jest problemem na skalę krajową. Cały czas bowiem zwiększa się ilość osób pozostających bez pracy. Jest wiele sposobów na skuteczn

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzanie rekrutacji do pracy Kierownik