Rodzaje lokat bankowych w zależności od sposobu naliczania oprocentowania

Rodzaje lokat bankowychLokaty bankowe to jeden ze sposobów inwestowania, ale czy ten sposób jest opłacalny. Lokata polega na umowie pomiędzy klientem a bankiem na warunkach, których klient udostępnia środki pieniężne bankowi na określony czas i procent, na który bank zobowiązuje się wypłacać w postaci odsetek.

Lokaty mogą być na różny okres od jednego miesiąca do nawet dwudziestu czterech. W zależności od sposobu naliczania oprocentowania wyróżniamy kilka rodzajów lokat bankowych.

Lokaty dzielą się na:

  • Standardowa lokata - tradycyjna lokata, w której odsetki naliczane i kapitalizowane są na sam koniec okresu trwania lokaty. Dla takiego rodzaju lokaty nie trzeba mieć fortuny, minimalna granica waha się od 500 do 1000 zł.
  • Lokata jednodniowa - lokata, w której kapitalizacja odsetek odbywa się codziennie, w taki sposób omija się płacenia podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Ze względu na zmiany prawa to już rzadziej spotykana lokata.
  • Lokata nocna - lokata zwana też overnight to rodzaj inwestycji, w której odsetki są naliczane tylko nocą a w dzień klient ma dostęp do swoich pieniędzy. Zwykle banki ustalają maksymalne kwoty pieniędzy, jaką klient może pobierać.
  • Lokata progresywna - taka lokata przynosi możliwość dodania pieniędzy do już zdeponowanych środków, co za sobą niesie powiększenie zysków z odprowadzania odsetek.
  • E-lokaty - to nowy typ lokaty, który pojawił się stosunkowo niedawno. E-lokata jest skierowana dla użytkowników zarządzających swoim kontem przez Internet.

Jest wiele typów lokat, ale warto pamiętać, że nie każda lokata jest lokatą dobrą. Deponowanie pieniędzy na procenty przynosi zyski, ale nie musi tak być zawsze, warto sprawdzić czy lokata przynosi gwarantowany zysk, ponieważ nie jest tak zawsze, pewne jest to, że bank zwróci nam pieniądze, które przekazaliśmy, ale w niektórych sytuacjach nie zawsze powiększone o odsetki. Warto pamiętać o takim pojęciu, jakim jest inflacja. Inflacja to ogólny wzrost cen w gospodarce. Więc może się okazać, jeżeli deponujemy środki na procent mniejszy niż wskaźnik inflacji okaże się, że nasze pieniądze może wzrosły nominalnie, ale okaże się, że za te pieniądze mniej kupimy dóbr niż przed lokatą, czyli spadła wartość realna pieniądza. Do tego wszystkiego dochodzi podatek belki, który zmniejsza nasz zysk jeszcze bardziej.

Lokata może się okazać bardzo dobrym sposobem inwestowania dla osób cierpliwych. Należy pamiętać o doborze odpowiedniej dla siebie typu lokaty oraz na jak długi czas chcemy nasze środki zdeponować. Również na uwadze trzeba mieć procent, na jaki przekazujemy nasze środki a także nie zapominać o poziomie inflacji w danym czasie. A w efekcie możemy liczyć na pewny zysk, istnieje wielki portali internetowych i kalkulatorów stworzonych po to, aby obliczać potencjalne zyski przy założonych warunkach.

Bezpieczna bankowość internetowa - o czym warto pamiętać?

Bezpieczna bankowość internetowaZ bankowości internetowej korzysta coraz więcej osób. Dostęp do konta 24 godziny na dobę, płacenie rachunków bez wycho

Lokaty bankowe - inwestycje dla początkujących

Lokaty bankowe inwestycjami dla początkującychLokaty bankowe, zwłaszcza standardowe, lokaty krótkoterminowe i lokaty długoterminowe ze stałym

Lokaty bankowe - różnice w oprocentowaniu i czasie trwania

Lokaty bankoweLokaty bankowe różnią się między sobą przede wszystkim pod względem wysokości oprocentowania oraz długości trwania.