Problem bezrobocia

Problem bezrobociaBezrobocie jest problemem na skalę krajową. Cały czas bowiem zwiększa się ilość osób pozostających bez pracy. Jest wiele sposobów na skuteczne zmniejszanie bezrobocia, są to nowoczesne metody aktywacji osób bez stałego zatrudnienia.

Pierwsza z nich to organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych. Warto prześledzić, w jakich dziedzinach jest zapotrzebowanie na pracowników, gdzie przydali by się specjaliści. Można także poznać preferencje bezrobotnych, dowiedzieć się, co chcą i potrafią robić.

Czasem wykształcenie osoby nie odzwierciedla wszystkich jej umiejętności. Bywa tak, że ktoś wybrał jakieś studia lub szkołę, bo została mu ona polecona lub akurat taka była potrzeba na rynku. Rynek jednak wciąż się zmienia, więc trzeba się również i do niego dostosowywać. Jeśli przeanalizuje się umiejętności i kwalifikacje bezrobotnych oraz skonfrontuje je z oczekiwaniami na rynku pracy, łatwiej będzie zastosować program szkoleniowy.

Takie kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych mogą kończyć się uzyskaniem konkretnego dyplomu, pozwalającego na znalezienie pracy w danym zawodzie. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zorganizowanie grupy na szkolenie dla operatorów wózków widłowych, księgowych, magazynierów czy pracowników biurowych. Drugim rozwiązaniem jest zamawianie bezrobotnych do przekwalifikowania się. Każdy może dziś zacząć studia, na przykład zaoczne.

Miasto, gmina czy powiat może czasem dofinansować takie studia, ponieważ ludzie bezrobotni zwyczajnie nie mają na nie pieniędzy. Jeśli jednak nie może sobie na to pozwolić, warto przynajmniej zorganizować kursy dla osób bezrobotnych, które również dają możliwości szybkiego przekwalifikowania się. Jeśli z kolei osoby bezrobotne nie wiedzą, jaka branża jest dla nich stworzona, warto zorganizować spotkanie ze specjalistą, na przykład doradcą zawodowym. Osoby bezrobotne mogą również zostać zatrudnione tymczasowo, na rzecz gminy, na przykład jako osoby pomagające utrzymać w porządku ulice, chodniki, przystanki czy dbające o zieleń miejską. Warto zaproponować im również możliwość pracy na zlecenia, także przez Internet.

Skutki bezrobocia

Zjawisko takie jak bezrobocie ma zarówno swoje negatywne ale i pozytywne skutki. Jednym z pozytywnych skutków jest wzrost motywacji do kształcenia. Skoro jest tak duże zapotrzebowanie na pracowników, czym lepsze wykształcenie tym łatwiej będzie nam znaleźć pracę. Kolejny pozytywny skutek to korzystny wpływ na konkurencyjność na rynku pracy. Dzięki dużemu napływowi osób poszukujących pracy pojawia się zjawisko konkurencji, które stymuluje wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wśród osób poszukujących pracy. W wielu przypadkach osoby bezrobotne wykazują duże zainteresowanie elastycznymi formami pracy takimi jak na przykład wolontariat. Wspomagając takie instytucje osoby bezrobotne mogą poczuć się lepiej chociażby z tego względu, że pomagają osobom, które mają gorszą sytuację. Bezdomnym, poszkodowanym w wyniku jakiejś katastrofy. Poprzez zjawisko bezrobocia wzrosłą również motywacja do pracy pracowników. Boją się oni, że stracą pracę i pracują efektywniej.

Często wykorzystują to pracodawcy dodatkowo strasząc pracowników zwolnieniami. Patrząc ogólnie na całą sytuację negatywnych skutków jest o wiele więcej niż pozytywnych.

Jak zorganizować miejsce pracy?

Miejsce pracyEfektywność pracy zależy od wielu czynników, niestety nadal spory odsetek pracowników oraz przedsiębiorców boryka się z konsekwencjami źle zorga

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzanie rekrutacji do pracy Kierownik

Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnejW 2015r. roku weszły nowe przepisy na podstawie których pracodawcy przysługuje szereg korzyści z tytu