Pisanie CV - najczęstsze błędy w curriculum vitae

Najczęstsze błędy w curriculum vitaeNajczęstsze błędy popełniane przy pisaniu CV

Większość z nas już niejednokrotnie pisała swoje CV (curriculum vitae) czyli życiorys zawodowy, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, dlaczego jest on ustawicznie odrzucany?

Najczęstszym powodem jest przeważająca liczba błędów. Poniżej podam te, które na ogół się powtarzają, co pozwoli skutecznie je wyeliminować.

Zdjęcie do CV

Pisząc CV, w wielu przypadkach, zapominamy o umieszczeniu swojego zdjęcia, co jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy jest one wymagane przez potencjalnego pracodawcę. Czy też wstawiamy je nieodpowiednie, bynajmniej nie świadczące o naszym profesjonalizmie i poważnym podejściu do pracy, o którą się staramy. Niedozwolone jest również popełnianie jakichkolwiek błędów stylistycznych, ortograficznych czy interpunkcyjnych, gdyż jest to wyrazem zupełnej niedbałości o szczegóły. Jeśli nie jesteśmy pewni czy czegoś nie przeoczyliśmy, postarajmy się skonsultować jego poprawność z kimś innym. Podobnie ważne jest zamieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdyż jej brak uniemożliwia kontakt ze strony pracodawcy, który nie ma prawa korzystać z naszych personaliów. Powinniśmy również złożyć odręczny podpis, mimo że CV jest wydrukowane.

Jak pisać CV?

Pisząc CV postarajmy się skonstruować go w formie skrótowej, a nie opisowej. Zbyt duża objętość może po prostu zniechęcić zatrudniającego do zapoznania się z nim. Ponadto pojawiające się dziwne adresy e-mail, często dają do zrozumienia, że były zakładane jeszcze za nastoletnich czasów. O ile takie zabawne adresy nie przeszkadzają nam w prowadzeniu koleżeńskich konwersacji, o tyle nasz przyszły pracodawca może uznać, że nie jesteśmy ludźmi w pełni odpowiedzialnymi, do podjęcia pracy. Postarajmy się też nie podawać nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych danych, gdyż nie tylko łatwo można je zweryfikować, ale mogą one zostać uznane za oznakę nieuczciwości, a każdy potencjalny pracodawca ceni sobie prawdomówność.

Umiejętności w CV, zainteresowania w CV

Umiejętności i zainteresowania to jedne z najważniejszych danych przedstawianych w CV - należy przy ich tworzeniu szczególnie położyć nacisk na ich nietuzinkową i charakterystyczną treść. To one tak naprawdę przedstawiają kandydata.

Bez wątpienia stosując się do poniższych rad unikniemy wielu niedociągnięć. A tym samym szybciej zdobędziemy wymarzoną pracę.

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?

Pomyślna rozmowa kwalifikacyjnaOdpowiednie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, nie jest może gwarancją na to, że zdobędziemy w

Bezrobocie we współczesnym świecie

Bezrobocie we współczesnym świecieWe współczesnym świecie temat bezrobocia jest bardzo popularny, głównie z uwagi na jego szeroki zasięg i wy

Rozmowa kwalifikacyjna - co zrobić, aby zakończyła się sukcesem?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna jest ostatnim, ale także bardzo ważnym etapem w uzyskaniu przez nas pracy.