Od czego zależy zysk gracza na rynku Forex?

Zysk gracza na rynku ForexRynek walutowy Forex jest miejscem, które umożliwia osiąganie ogromnych zysków w stosunku do zainwestowanego kapitału. Niestety, niewielu graczom udaje się uzyskiwać tak wysokie stopy zwrotu.

Od czego zależy wielkość zysku, jaki może osiągnąć inwestor indywidualny na rynku walutowym?

Czy można wpłynąć na jego wielkość?

Od czego zależy zysk na rynku Forex?

Uczestnik rynku walutowego osiąga zysk za każdym razem, gdy trafnie przewidzi, w którym kierunku podąży kurs wybranej waluty. Dlatego każdy sposób, który wpłynie na lepsze przewidywanie kursów walutowych, pozwoli uzyskać większy zysk.

Dobra strategia, Forex trading

Aby osiągnąć jakikolwiek zysk, niezbędny jest dobrze przygotowany plan działania. Odpowiednia strategia inwestycyjna, dostosowana do warunków rynkowych oraz danego gracza, pozwoli na zautomatyzowane działanie, które zostało już wiele razy sprawdzone przez innych uczestników rynku. Trzymanie się założonego planu oraz dyscyplina powinna wpłynąć na wysokość osiąganych zysków.

Broker Forex

Wielkość oraz możliwości zysku uzależnione są również od wyboru brokera rynku Forex. Grając na tej samej parze walutowej, np. USDPLN, można osiągać różne wyniki uzależnione od rodzaju brokera. Każdy z nich stosuje np. inną wysokość spreadu, który jest jednocześnie kosztem inwestora. W przypadku brokera MM istnieje niebezpieczeństwo, że będzie grał na szkodę klienta, gdyż dzięki temu powiększy się jego zysk. Dlatego pewniejszym rozwiązaniem jest broker STP, który przekazuje zlecenia bezpośrednio na rynek i nie ogranicza wielkości transakcji, przez co zyski mogą być praktycznie nieograniczone.

Mechanizm dźwigni finansowej

Narzędziem, które budzi najwięcej emocji u uczestników rynku walutowego Forex, jest dźwignia finansowa ( lewar finansowy ). Dzięki temu, że umożliwia ona zawieranie transakcji na kwotę znacznie wyższą, niż wynikałoby ze złożonego depozytu, oraz wypłatę zysku od całkowitej sumy transakcji, stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie 100 czy 200 procent nie robi większego wrażenia na niektórych graczach. Przy otwarciu pozycji na parze USDPLN i korzystaniu z dźwigni w wysokości 1:100, każdy wzrost kursu o 1 procent oznacza dla inwestora 100 procent zysku. Trzeba się jednak nauczyć z niej korzystać, gdyż równie prawdopodobna może być dotkliwa strata.

Największą zaletą rynku Forex jest fakt, ze nie istnieje górna granica zysku. Nieograniczone zyski może osiągnąć praktycznie każdy, choć tylko niewielki procent graczy może powiedzieć, że im się udało. Nie wystarczą same dobre chęci; potrzebna jest jeszcze gruntowna wiedza, doświadczenie oraz umiejętność wykorzystania sygnałów płynących z rynku. Każdy sposób jest dobry, by poprawić skuteczność gry na rynku Forex, a tym samym zwiększyć możliwy zysk.

Charakterystyka lokat bankowych

Charakterystyka lokat bankowychLokaty są rodzajem depozytów bankowych. To depozyty pieniężne składane w bankach, czyli instytucjach zaufania

Analiza techniczna najlepszym rozwiązaniem dla krótkoterminowych zagrań na rynku Forex

Forex - analiza technicznaWśród graczy na rynku Forex niezmiennym powodzeniem cieszy się analiza techniczna oraz możliwości, które ze sobą niesie.

Forex - nowe możliwości inwestycyjne

Forex - nowe możliwości inwestycyjneW latach 2003 - 2007 Giełda Papierów Wartościowych przeżywała swoje "dni chwały". Index WIG20, skupiający 20 spółek o