Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzanie rekrutacji do pracy

Kierownik nie ma łatwego życia. Odpowiada on nie tylko za pracę całego zespołu, ale również za jego skład. Jednym z najtrudniejszych zadań związanych z obowiązkami kierownika jest zatrudnianie nowych pracowników oraz prowadzenie z nimi rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna jest dość stresująca dla obu stron. Potencjalny pracownik stara się zrobić możliwie jak najlepsze wrażenie, zaś prowadzący rozmowę musi ocenić go na podstawie dość skąpych informacji.

CV (curicculum vitae) i list motywacyjny to pewne źródło informacji na temat kandydata do pracy, jednak istotniejsze są posiadane przez niego umiejętności, jego doświadczenie oraz postawa.

Rekrutacja do pracy

Rekrutacja do pracy to ważne zadanie, od którego zależy jakość pracy i wyniki odnoszone przez firmę. Nic dziwnego, że każdy kierownik chce ją przeprowadzić jak najlepiej. Rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona w odpowiedni sposób, pozwala stworzyć pewne wyobrażenie na temat kandydata do pracy oraz dokonać jego obiektywnej oceny. Rozmowa kwalifikacyjna nie bez powodu jest najważniejszym elementem w procesie rekrutacji personelu w każdej firmie. Od jej efektów zależy przecież tak wiele.

Rozmowa kwalifikacyjna przebieg

Zanim rozpocznie się właściwa rozmowa kwalifikacyjna, należy dokładnie zapoznać się z CV ( życiorys zawodowy ) kandydata. Warto je mieć przy sobie w trakcie rozmowy. Rozmowa taka wymaga również wygospodarowania odpowiedniego miejsca. Spokój oraz poczucie prywatności są tu bardzo ważne. Aby zachęcić kandydata do udzielania jak największej liczby informacji o sobie, warto zadbać o odpowiednią atmosferę. Choć stworzenie luźnej atmosfery w trakcie rozmowy z kandydatem jest bardzo ważne, nie można zbytnio przesadzać. Kierownik musi panować nad sytuacją i pamiętać, że jest to spotkanie o formalnym charakterze. Osoba prowadząca rozmowę musi pamiętać również o tym, że w trakcie spotkania nie tylko ona ocenia, ale i sama jest oceniana. W trakcie rozmowy kandydat na dane stanowisko ocenia prowadzącego z nim rozmowę jako potencjalnego szefa, traktuje go jednocześnie jako wizytówkę całej firmy. Warto pamiętać zatem, że nawet w takim przypadku kierownik jest reprezentantem firmy i jego zachowanie wpływa na to, jak będzie ona oceniana. Drobne wpadki (np. brak wolnego pomieszczenia do przeprowadzenia rozmowy lub urywający się telefon w trakcie takiego spotkania) może zniechęcić wykwalifikowanego kandydata do pracy w firmie, która sprawia jego zdaniem wrażenie zbyt chaotycznie prowadzonej.

Rozmowa kwalifikacyjna powinna służyć również zapoznaniu kandydata do pracy w firmie z jej specyfiką oraz oczekiwaniami kierowanymi w jego stronę. Warto sprawdzić, co potencjalny pracownik wie na temat firmy i jej działalności oraz porozmawiać z nim o jego wcześniejszych zajęciach. Czasami w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci otrzymują proste zadania do rozwiązania. Są one zbliżone do tych, które mieliby wykonywać po zatrudnieniu i pozwalają sprawdzić faktyczne umiejętności osoby starającej się o pracę na danym stanowisku.

Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinien mieć również możliwość zadawania pytań. To pozytywny przejaw, świadczący o jego rzeczywistym zainteresowaniu pracą w danym przedsiębiorstwie. Kierownik prowadzący rozmowę może przedstawić kandydatowi różne aspekty związane z pracą w firmie, nie powinien jednak składać mu zbyt wielkich obietnic.

Rozmowa kwalifikacyjna pytania

Rozmowa kwalifikacyjna na pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Czy kandydat podoła zadaniom związanym ze stanowiskiem? Czy faktycznie będzie wykonywał powierzoną mu pracę z entuzjazmem i zaangażowaniem? Czy będzie pasował do reszty zespołu i czy jego współpraca z innymi może przynosić pozytywne efekty? Jeśli kierownik jest przekonany, że odpowiedź twierdząca pojawi się przy każdym takim pytaniu, może śmiało zatrudnić kandydata. W innych przypadkach trzeba się dobrze nad zatrudnieniem takiej osoby zastanowić. Choć obecnie zapraszanie kandydatów na drugą rozmowę jest rzadkością, w pewnych sytuacjach można z takiej możliwości skorzystać.

Jak zorganizować miejsce pracy?

Miejsce pracyEfektywność pracy zależy od wielu czynników, niestety nadal spory odsetek pracowników oraz przedsiębiorców boryka się z konsekwencjami źle zorga

Problem bezrobocia

Problem bezrobociaBezrobocie jest problemem na skalę krajową. Cały czas bowiem zwiększa się ilość osób pozostających bez pracy. Jest wiele sposobów na skuteczn

Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnejW 2015r. roku weszły nowe przepisy na podstawie których pracodawcy przysługuje szereg korzyści z tytu