Integracja gospodarcza

Integracja gospodarczaIntegracja gospodarcza jest procesem polegającym na zacieśnianiu współpracy gospodarczej przez dwa lub więcej państw. Odbywa się to poprzez stopniową eliminację barier, które ograniczają współpracę gospodarczą, Końcowy efekt jest taki, że dochodzi do scalenia gospodarek narodowych współpracujących krajów i powstania jednego organizmu gospodarczego.

Wyżej wymieniony proces odbywa się etapowo.

Etapy integracji gospodarczej

Strefa wolnego handlu

Jest to najprostsza i jednocześnie jedna z najczęściej stosowanych form, polegająca na likwidacji ceł i ograniczeń pozataryfowych, pozostawiając krajom członkowskim swobodę stosowania narzędzi polityki handlowej wobec krajów spoza ugrupowania.

Unia celna

Jest to porozumienie handlowe w którym kraje oprócz zniesienia ceł i ograniczeń pozataryfowych prowadzą również wspólną politykę handlową wobec innych krajów.

Wspólny rynek

Kraje członkowskie znoszą wszelkie ograniczenia w obrocie usługami i dobrami, prowadzą wspólną politykę handlową wobec krajów spoza ugrupowania oraz wprowadzają nieskrępowany ruch czynników produkcji wewnątrz ugrupowania.

Unia walutowa

To forma integracji gospodarczej w której oprócz wszelkich swobód i braku barier wprowadza się także wspólną walutę oraz rynek kapitałowy

Unia gospodarcza

Najwyższa forma wspólnego rynku w którym kraje członkowskie dokonali harmonizacji wszystkich rodzajów polityki, mających wpływ na warunki konkurencji np. polityka podatkowa, monetarna czy polityka społeczna.

Komis czy skup samochodów - co wybrać?

Samochody na sprzedażWiększość z nas sprzedaje samochody bezpośrednio innym osobom. Rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami. Uzyskane w

Zasady i funkcje rachunkowości

Zasady rachunkowościIstnieje kilka zasad, którymi należy kierować się w rachunkowości. Wszystkie z nich zostały podporządkowane konc

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracyStosunki panujące pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, winny być znormalizowane i zdefiniowane według ogólnie panujących zasad.