Incoterms

IncotermsFormuły handlowe Incoterms to zbiór międzynarodowych ustaleń określających warunki sprzedaży, transportu i składowania towarów.

Grupa E - ryzyko kosztów i przewozu ponosi kupujący, sprzedający zobowiązany jest zostawić towar w ustalonym punkcie wydania.

Formuła EXW - reguła ta obowiązuje we wszystkich gałęziach transportu. Rola sprzedającego jest ograniczona tylko do wydania towaru do dyspozycji kupującego. Kupujący ponosi resztę wydatków.

Grupa F - zobowiązuje sprzedającego do załatwienia i opłacenia odprawy celnej, lecz nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem oraz właściwymi kosztami wysyłki.

Formuła FCA - obowiązuje ustalone miejsce, role sprzedającego uważa się za zakończoną w chwili załadowania towaru przez przewoźnika.

Formuła FAS - obowiązuje w transporcie morskim, towar uważa się za dostarczony w chwili dowozu do burty statku.

Formuła FOB - również dotyczy transportu morskiego, ale odpowiedzialność sprzedającego kończy się dopiero po tym jak towar przekroczy burtę statku.

Grupa C - Sprzedający musi dokonać odprawy celnej oraz wypełnić dokumenty i ponosi koszty transportu.

Formuła CFR - wykorzystywana w transporcie morski i śródlądowym, obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie umowy o przewóz i opłacenie kosztów przewozu, ryzyko ponosi jedynie do nadburcia statku. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie załadunku towaru na statek.

Formuła CIF - warunki takie same jak w formule CFR z tym, że sprzedający ma obowiązek ubezpieczenia przesyłki.

Formuła CPT - odpowiednik CFR, dotyczy wszystkich innych gałęzi transportu (transport multimodalny).

Formuła CIP - odpowiednik CIF, dotyczy wszystkich innych gałęzi transportu (transport multimodalny).

Grupa D - Sprzedający musi dostarczyć towar do ustalonego miejsca lub portu.

Formuła DAF - koszt i ryzyko dostawy ponosi kupujący, a sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na granice, lecz nie uwzględniając odprawy celnej.

Formuła DES - funkcjonuje tylko w transporcie morskim, żegludze śródlądowej i transporcie kombinowanym aż do portu przeznaczenia. Sprzedający ponosi ryzyko związane z dostawą, towar uznaje się za dostarczony, gdy znajdzie się na statku.

Formuła DEQ - odpowiednik DES z tym, że towar musi być dostarczony na nabrzeże a nie na statek.

Formuła DDU - Sprzedający ponosi koszty związane z całym procesem transportowym, wykluczając opłaty celne. Towar może być dostarczony w dowolne miejsce w kraju odbiorcy.

Formuła DDP - Sprzedający ponosi całą odpowiedzialność całe koszta związane z transportem, włączając w to opłaty celne.

Komis czy skup samochodów - co wybrać?

Samochody na sprzedażWiększość z nas sprzedaje samochody bezpośrednio innym osobom. Rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami. Uzyskane w

Zasady i funkcje rachunkowości

Zasady rachunkowościIstnieje kilka zasad, którymi należy kierować się w rachunkowości. Wszystkie z nich zostały podporządkowane konc

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracyStosunki panujące pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, winny być znormalizowane i zdefiniowane według ogólnie panujących zasad.