Europejski Bank Centralny - EBC

Europejski Bank CentralnyEBC - Europejski Bank Centralny został założony w roku 1998. Posiada osobowość prawną, oraz niezależność funkcjonalną. Działalność jego nakierowana jest głównie na utrzymanie stabilnego poziomu cen. Posiada również niezależność finansową, czyli zdolność do finansowania wydatków związanych z własną działalnością, jak również niezależność instytucjonalną.

ESBC - Europejski System Banków Centralnych. Jest to instytucja w skład której wchodzą EBC oraz Banki Centralne krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Cele Europejskiego Banku Centralnego

Celem podstawowym EBC jest utrzymanie stabilności cen. Jeśli cel ten nie jest zagrożony EBC wspiera ogólną politykę gospodarczą we wspólnocie, zmierzającą do osiągnięcia jej celów, również ustanowionych przez Traktat o Unii Europejskiej.

Zadania Europejskiego Banku Centralnego

  • definiowanie i urzeczywistnianie polityki pieniężnej Unii Europejskiej
  • przeprowadzanie operacji walutowych
  • utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych państw członkowskich Unii Europejskiej i zarządzanie tymi rezerwami
  • popieranie należytego funkcjonowania systemów płatniczych

Struktury

  • Zarząd EBC - prezes, wiceprezes, 4 członków (zajmuje się bieżącym zarządzaniem)
  • Rada Prezesów - 6 członków zarządu EBC oraz prezesi Banków Centralnych krajów euro (wytyczają kierunki działań)
  • Rada Ogólna - prezes, wiceprezes, prezesi krajowych Banków Centralnych należących do ESBC (zajmują się oceną postępu gospodarek państw)
Bezpieczna bankowość internetowa - o czym warto pamiętać?

Bezpieczna bankowość internetowaZ bankowości internetowej korzysta coraz więcej osób. Dostęp do konta 24 godziny na dobę, płacenie rachunków bez wycho

Lokaty bankowe - inwestycje dla początkujących

Lokaty bankowe inwestycjami dla początkującychLokaty bankowe, zwłaszcza standardowe, lokaty krótkoterminowe i lokaty długoterminowe ze stałym

Rodzaje lokat bankowych w zależności od sposobu naliczania oprocentowania

Rodzaje lokat bankowychLokaty bankowe to jeden ze sposobów inwestowania, ale czy ten sposób jest opłacalny. Lokata polega na umowie pomiędzy klientem a b