Charakterystyka lokat bankowych

Charakterystyka lokat bankowychLokaty są rodzajem depozytów bankowych. To depozyty pieniężne składane w bankach, czyli instytucjach zaufania publicznego. Czy to oznacza, że wszystkie lokaty bankowe są bezpieczne?

Jak przekonują nas obecne doświadczenia Cypryjczyków - niekoniecznie. Niemniej jednak w naszych warunkach śmiało można uznać lokaty za jedno z najbezpieczniejszych źródeł przychodów finansowych.

Jak każdy produkt bankowy tak i lokaty obwarowane są pewnymi warunkami, które trzeba spełnić celem ich uruchomienia (założenia) i dla osiągnięcia przychodu. Jakie to warunki?

Kwota minimalna

Pierwszym z nich jest posiadanie kapitału, który umożliwia zawarcie umowy. Różne oferty bankowe określają ten kapitał na różnej wysokości. Od kwoty minimalnej zależą: możliwość założenia lokaty i jej oprocentowanie. Odnośnie do tego drugiego warunku zasada jest prosta: z reguły im wyższą lokatę utworzymy, tym więcej odsetek na niej uzyskamy.

Czas trwania lokaty

Lokaty są de facto terminowymi umowami zawieranymi z bankiem. Umowa przewiduje minimalny czas trwania lokaty. W zależności od ustaleń z bankiem czas ten może być przedłużany o kolejne okresy rozliczeniowe do momentu, w którym nie rozwiążemy (bądź nie zerwiemy) umowy.

Najogólniej rzecz ujmując lokaty bankowe można podzielić na krótko- i długoterminowe. Lokaty krótkoterminowe zakładane są na okres krótszy niż rok, lokaty długoterminowe - na dłużej niż 12 miesięcy.

Wysokość oprocentowania

To od niej zależy opłacalność lokaty. Obecnie możemy mówić o dwóch rodzajach oprocentowania lokat, czyli o oprocentowaniu stałym i zmiennym. W pierwszym przypadku wysokość oprocentowania nie ulega zmianie przez cały czas trwania lokaty, w drugim – oprocentowanie zmienia się w przypadku zaistnienia warunków określonych w umowie z bankiem.

Wysokość przychodów

Oprocentowanie określa przychody nominalne. Wysokość rzeczywistego przychodu z lokaty zależy od tego, czy spełniliśmy jej warunki tj. wytrwaliśmy do końca okresu, na jaki lokata była założona. Zerwanie lokaty przed upływem czasu, w którym dochodzi do skapitalizowania naliczonych odsetek wiąże się ze stratą. Innymi słowy, oszczędzanie na lokacie wymaga zachowania ścisłej dyscypliny finansowej.

Analiza techniczna najlepszym rozwiązaniem dla krótkoterminowych zagrań na rynku Forex

Forex - analiza technicznaWśród graczy na rynku Forex niezmiennym powodzeniem cieszy się analiza techniczna oraz możliwości, które ze sobą niesie.

Forex - nowe możliwości inwestycyjne

Forex - nowe możliwości inwestycyjneW latach 2003 - 2007 Giełda Papierów Wartościowych przeżywała swoje "dni chwały". Index WIG20, skupiający 20 spółek o

Początki na rynku walutowym Forex

Początki na rynku walutowym ForexRozpoczęcie handlu na rynku walut Forex nie jest wcale trudne. Dostępnych jest cała masa platform do inwestowania na