Brand manager - kierownik ds. marki

Brand manager - oferta pracyBrand manager jest osobą zajmującą się promocją określonej marki bądź też serii produktów danej marki. Pracuje on bardziej z zarządzanymi projektami niż zespołem ludzkim. Brand manager jest odpowiedzialny za sukcesy marketingowe sprzedaży produktów danego producenta.

Na czym polega praca brand managera? Pracę brand managera można wyróżnić dwojako: albo jest on odpowiedzialny za wprowadzenie nowego produktu na rynek, albo też ( w przypadku marek już istniejących ) za poprawę wizerunku marki oraz zwiększenie sprzedaży jej produktów.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Jeśli mówimy o pierwszym przypadku to brand manager zajmuje się wszystkimi procesami od początku, czyli całym procesem wprowadzenia produktu na rynek. Przeprowadzane są badania rynku oraz analiza działań konkurencji. Na tej podstawie kształtuje się cenę, organizuje całą kampanię reklamową i różnego rodzaju akcje promocyjne. Nie bez znaczenia jest tutaj przygotowywanie umów z kontrahentami, czy też sporządzanie raportów. Tym również zajmuje się brand manager.

Poprawa wizerunku firmy i zwiększenie sprzedaży

W przypadku, gdy mamy do czynienia z produktami marki, która już na rynku istnieje, zadania brand managera polegają głównie na utrwaleniu i poprawieniu samego wizerunku firmy, a także na zwiększeniu poziomu sprzedaży i rozpoznawalności marki. Jego praca opiera się na prezentacji, negocjacji i sprzedaży. Opracowuje on wszelkie materiały promocyjne, prasowe oraz bierze udział w targach i wystawach. Sporządza raporty i sprawozdania dotyczące samej branży, konsumentów, konkurencji i efektów procesów sprzedażowych i promocyjnych.

Warto podkreślić, że manager ds. marki jest raczej samodzielnym stanowiskiem, choć zdarza się współpraca z działem sprzedaży, czy działem marketingu.

Wymagania na stanowisku managera ds. marki

Głównymi cechami, które żądzą tym stanowiskiem jest opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu i sprawne zarządzanie czasem pracy. Poza tym ważna jest wysoka kultura osobista, zdolności negocjacyjne oraz umiejętność pracy z ludźmi. Istotne jest też wykształcenie kandydata na to stanowisko - wykształcenie wyższe najlepiej na kierunkach marketingu, zarządzania albo ekonomii. Wymagana od kandydata jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i doświadczenie zawodowe.

Zarobki na tym stanowisku mogą być bardzo wysokie - zależą od odnoszonych sukcesów.

Jak zorganizować miejsce pracy?

Miejsce pracyEfektywność pracy zależy od wielu czynników, niestety nadal spory odsetek pracowników oraz przedsiębiorców boryka się z konsekwencjami źle zorga

Problem bezrobocia

Problem bezrobociaBezrobocie jest problemem na skalę krajową. Cały czas bowiem zwiększa się ilość osób pozostających bez pracy. Jest wiele sposobów na skuteczn

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzanie rekrutacji do pracy Kierownik