Biuro rachunkowe, a jego ubezpieczenie

Ubezpieczenie biura rachunkowego - księgowość KrakówZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biuro rachunkowe musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Dla kogo ubezpieczenie?

Działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może być wykonywana przez osobę fizyczną lub osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną, która zdolność prawną posiada, a więc taką, która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą.

Osoby wykonujące tego typu usługi muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone typy przestępstw. Konkretnie jest tutaj mowa o przestępstwach skarbowych, przestępstwach określonych w 9 rozdziale ustawy o rachunkowości, przestępstwach przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a także o przestępstwach przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów.

Jest również kilka przykładów, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem biura rachunkowego, a mianowicie wszelkie szkody, które polegają na zapłacie różnego rodzaju kar umownych, a także wszelkie szkody powstałe wskutek aktów terroru, rozruchów, zamieszek, działań wojennych lub stanu wojennego.

Kolejna szkoda zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów jest skierowana między innymi  w stronę małżonka, rodzeństwa lub partnera osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie nie pokrywa również szkód osoby ubezpieczonej, która nie spełnia warunków zawartych w artykule 76. artykule ustawy 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a jedynym odwołaniem jest tutaj fakt, że szkoda ta powstała w ramach prowadzonej działalności i to w czasie, gdy osoba ubezpieczana spełniała warunki.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje sporządzanie i przygotowywanie sprawozdań finansowych, działania mające na celu wycenianie aktywów oraz pasywów, a także określanie ich aktualnego stanu za pomocą inwentaryzacji lub czynności okresowych. Do tych czynności możemy również dołączyć uporządkowane i chronologiczne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz magazynowanie wszelkiego rodzaju dokumentów lub dowodów księgowych.

Co w Rozporządzeniu?

Rozporządzenie przedstawia informacje dotyczące pełnego zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców, których zakres działalności obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dzięki temu zarządzeniu dowiadujemy się także, ile wynosi minimalna kwota gwarancyjna ubezpieczenia oraz kiedy tak naprawdę pojawia się obowiązek ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie

Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, o której wzmiankę możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów, wynosi 10 000 euro, a sama konieczność ubezpieczenia OC rozpoczyna się nie później niż dzień przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczaną.

Szeroki wybór firm ubezpieczeniowych

Obecnie na rynku możemy znaleźć wiele firm oferujących tego typu ubezpieczenia, a co za tym idzie wiele różnych wariantów dopasowanych do preferencji i oczekiwań poszczególnych biur rachunkowych. Rozwiązania proponowane to między innymi obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej z sumą gwarancyjną w wysokości 10 000 euro, dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej, które pokrywa także ryzyko mające związek z naliczaniem podatków oraz sporządzaniem deklaracji podatkowych, a także dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej mające na celu pokrycie ryzyka wiążącego się z działaniami prowadzenia płac i kadr. Jak więc widać różnego rodzaju podmioty oferujące swoim klientom dopasowane i bardzo często spersonalizowane ubezpieczenia mają swoich klientów również wśród biur rachunkowych.

Podsumowanie

Biura rachunkowe w pewien sposób zabezpieczają interesy swoich klientów i gwarantują im bezpieczeństwo, ale z drugiej strony muszą również pamiętać, że sami takiej ochrony potrzebują. Ubezpieczenia OC zawodowej takich zabezpieczeń właśnie udzielają.

Rachunkowość i pełna księgowość Kraków

Usługi księgowe biura rachunkowego

Obroty - biuro rachunkoweUsługi księgowe biura rachunkowego Biuro rachunkowe jest firmą, zajmującą się świadczeniem kompleksowych