Analiza techniczna najlepszym rozwiązaniem dla krótkoterminowych zagrań na rynku Forex

Forex - analiza technicznaWśród graczy na rynku Forex niezmiennym powodzeniem cieszy się analiza techniczna oraz możliwości, które ze sobą niesie.

Dla wielu z nich jest podstawowym narzędziem, które umożliwia wyznaczenia najlepszego momentu na otwarcie pozycji, czy to jej jedyne zalety?

Czy prognozując punkty, w których trend się odwróci, nie można skorzystać na tej wiedzy, dzięki której z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć krótkoterminowe zachowanie się danego trendu?

Podstawowe przesłanki analizy technicznej

Chcąc zrozumieć sens analizy technicznej, należy poznać jej podstawowe założenia. Opierają się one na trzech zasadniczych przesłankach. Pierwsza mówi, że rynek dyskontuje wszystko, co znaczy, że wszystkie czynniki, które posiadają jakikolwiek wpływ na cenę, są już w niej zawarte. Druga odnosi się do stwierdzenia, że ceny podlegają trendom, czyli cena wybranej pary walutowej może podążać w dowolnym kierunku, tzn. wzrostowym, spadkowym lub bocznym, gdzie dochodzi do sytuacji braku zauważalnego ruchu, taki stan nazwany został konsolidacją. Natomiast trzecim założeniem jest to, że historia się powtarza, co wiąże się z cyklicznością pewnych zjawisk, jaką można zauważyć na wykresach.

Korzyści stosowania analizy Forex technicznej

Jedną z największych zalet stosowania założeń analizy technicznej jest jej prostota oraz brak konieczności nieustannego śledzenia wszystkich informacji, które mogą mieć wpływ na zachowanie danej waluty. Nie trzeba również zgłębiać obszernej wiedzy na temat wszelkiego rodzajów wskaźników, jak ma to miejsce w analizie fundamentalnej. Wystarczy skupić się na momentach, w których ma nastąpić odwrócenie trendu, co pozwoli wyznaczyć najkorzystniejszą chwilę na otwarcie nowej pozycji.

Krótkoterminowe zagrania a analiza techniczna

Nawet zwolennicy analizy fundamentalnej są zdania, że analiza techniczna w najlepszy sposób wyznacza najkorzystniejszy moment otwarcia danej pozycji, co w przypadku krótkoterminowych zagrań posiada decydujące znaczenie dla możliwości osiągnięcia zysku. Inwestorzy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem operacji w krótkich odcinkach czasu, zazwyczaj nie są w stanie poukładać sobie wszystkich informacji płynących z zewnątrz. W takim wypadku zdecydowanie łatwiej przewidzieć dany kurs, analizując zapis jego zachowań na wykresie. Po określeniu najlepszej pozycji wejścia, wystarczy podążać za trendem, by z dużym prawdopodobieństwem osiągnąć zysk. Nie trzeba również dużego wysiłku, by mieć stały dostęp do analizy niezbędnych wykresów, wystarczy rozbudowana platforma forex transakcyjna np. broker Forex X-Trade Brokers, by mieć dostęp do całej gamy narzędzi analizy technicznej.

Gracze, którzy są zainteresowani krótkoterminowymi zagraniami, z całą pewnością powinni zwrócić szczególną uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą analiza techniczna. W niedługim horyzoncie czasowym pozwoli ona na stosunkowo dokładne prognozowania zachowania się danego kursu walutowego. Należy tylko pamiętać, że mimo jej prostoty i łatwości stosowania, należy w bezwzględny sposób przestrzegać jej zasad, a zwłaszcza nie lekceważyć sygnałów, które płyną z wykresów, gdyż w każdej chwili trend może ulec zmianie.

Charakterystyka lokat bankowych

Charakterystyka lokat bankowychLokaty są rodzajem depozytów bankowych. To depozyty pieniężne składane w bankach, czyli instytucjach zaufania

Forex - nowe możliwości inwestycyjne

Forex - nowe możliwości inwestycyjneW latach 2003 - 2007 Giełda Papierów Wartościowych przeżywała swoje "dni chwały". Index WIG20, skupiający 20 spółek o

Początki na rynku walutowym Forex

Początki na rynku walutowym ForexRozpoczęcie handlu na rynku walut Forex nie jest wcale trudne. Dostępnych jest cała masa platform do inwestowania na