Produkty strukturyzowane - podstawowe informacje

Produkty strukturyzowaneProduktami strukturyzowanymi (ETP - Exchange Traded Products) nazywamy instrumenty finansowe, które są złożone z kilku innych instrumentów tzw. bazowych. W skład produktów strukturyzowanych mogą wchodzić takie wskaźniki jak na przykład kursy akcji, indeksy giełdowe (np. WIG20), surowce (ropa naftowa, srebro, złoto), kursy walut czy stopy procentowe.

Ofertę produktów strukturyzowanych możemy znaleźć w bankach i domach maklerskich. W banku zazwyczaj wygląda to tak, że doradca przedstawia nam rozwiązanie podzielenia dostępnych środków "pół na pół". Połowę środków kierujemy na inwestycję w papiery wartościowe, a druga połowa przeznaczona jest na zwykłą lokatę terminową, ale z wynegocjowanym, korzystniejszym oprocentowaniem. Czy to się opłaca? Czy przyniesie zyski? Tego nikt nie zagwarantuje, ale… jeśli oczekujemy zysków większych niż na zwykłej lokacie, a akceptujemy częściowe ryzyko jest to kwestia do zastanowienia.

Ryzyko takie powstaje na przykład w momencie wcześniejszego wykupienia środków z inwestycji. Ważne jest to, że produkty strukturyzowane są tak skonstruowane, że gwarantują ochronę całości lub części zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji. Zazwyczaj czas trwania takich inwestycji to mniej więcej 1,5 - 3 lat. Parametry określone są zawsze w tzw. prospekcie emisyjnym, z którym należy się dokładnie się zapoznać. Gwarancja ochrony kapitału wynika z faktu, że większa część naszych pieniędzy zostaje skierowana na bezpieczne obligacje czy inne instrumenty, które przy końcu inwestycji wypracują to, co wpłaciliśmy. Druga część środków inwestowana jest w tzw. opcje, czyli najprościej mówiąc zakłady. Na przykład zakładamy, że dany wskaźnik wzrośnie - jeśli wzrasta stopa osiągniętego zysku jest dodatnia i możemy cieszyć się z osiągniętych wyników, jeśli jest na minusie, odwrotnie.

Środki dzielone są przykładowo tak:

Mamy do zainwestowania 10000 zł. Pieniądze są kierowane tak - 9300 zł na obligacje, które w dniu wykupu osiągną zysk w wysokości 700 zł, co daje nasze 10000 zł. Pozostała część, czyli 700 zł to inwestycja w opcje i tu leży potencjalny zysk. Zaletą produktów strukturyzowanych jest też to, że mamy dostęp do rynków niedostępnych dla przysłowiowego "Kowalskiego", w tym do rynków zagranicznych.

Inwestując samodzielnie na giełdzie trzeba przede wszystkim mieć niezbędną wiedzę, umiejętność badania i analizy rynków, dużą akceptację ryzyka poniesienia ewentualnych strat i sporo wolnego czasu. W obecnych czasach jest go coraz mniej. Dlatego też banki i domy maklerskie wychodzą temu naprzeciw, tworząc różne instrumenty inwestycyjne. Analizują rynek - w co można teraz zainwestować, wybierają firmy, które mają szanse i perspektywy zaistnienia, rozwijania się, analizują sytuacje danych krajów, nastroje klientów, różnicują portfel i emitują dany produkt strukturyzowany.

Oczywiście jak wiadomo nic nie jest za darmo. Aby skorzystać z produktu trzeba na początku wnieść określoną opłatę początkową, zazwyczaj jest ona podana procentowo jako około 1 - 2% od wpłaconego kapitału. Czy jest to duża opłata? Zakładając, że samodzielne inwestowanie na giełdzie wiąże się z wnoszeniem opłat za wejście, wyjście, zarządzanie portfelem przy każdym instrumencie bazowym, a w produktach strukturyzowanych na przykład mamy 9 indeksów nie jest to duży koszt.

Przy produktach strukturyzowanych warto taż zwrócić uwagę na historyczne wyceny, jak kończyły się inwestycje w poprzednich latach. Oczywiście nie jest to podstawa do tego, żeby oczekiwać w związku z tym zysków ze swojej inwestycji. Środki należy zdywersyfikować, bo jedna inwestycja może zakończyć się 30 procentowym zyskiem, a druga z wypłaceniem jedynie kapitału początkowego. Także inwestycje tak, ale z głową, z lokatami, z indeksami zróżnicowanymi branżowo, w polskie firmy jak i zagraniczne, w surowce. Produkty strukturyzowane są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i sami musimy podjąć decyzję, czy takie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. Możliwości jak najbardziej są, tym bardziej że obecne oprocentowanie lokat terminowych nie zachęca do zostawiania oszczędności w bankach.

Charakterystyka lokat bankowych

Charakterystyka lokat bankowychLokaty są rodzajem depozytów bankowych. To depozyty pieniężne składane w bankach, czyli instytucjach zaufania

Analiza techniczna najlepszym rozwiązaniem dla krótkoterminowych zagrań na rynku Forex

Forex - analiza technicznaWśród graczy na rynku Forex niezmiennym powodzeniem cieszy się analiza techniczna oraz możliwości, które ze sobą niesie.

Forex - nowe możliwości inwestycyjne

Forex - nowe możliwości inwestycyjneW latach 2003 - 2007 Giełda Papierów Wartościowych przeżywała swoje "dni chwały". Index WIG20, skupiający 20 spółek o