Fundusze inwestycyjne - pieniężne, akcyjne, obligacji, indeksowe, stabilnego wzrostu

Fundusze inwestycyjneInwestowanie pieniędzy na rynkach finansowych jest zadaniem trudnym, kosztownym i pracochłonnym.

Jednak jeśli interesują nas inwestycje w fundusze inwestycyjne i chcielibyśmy skorzystać z gotowych produktów nad których analizą nie musimy spędzać wielu godzin dziennie, to możemy śmiało zainteresować się ofertą rodzimych funduszy inwestycyjnych.

Dostępne są one w praktycznie każdym biurze maklerskim czy banku, ich oferta jest bardzo szeroka a opłaty niewielkie, każdy więc powinien znaleźć coś dla siebie.

Z czego możemy wybierać? Oto najpopularniejsze rodzaje funduszy inwestycyjnych.

Fundusze pieniężne

Fundusze rynku pieniężnego to jedna z najbezpieczniejszych kategorii. Portfel inwestycyjny składa się w tym przypadku najczęściej z bonów skarbowych, krótkoterminowych obligacji i lokat bankowych. Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona wartości pieniądza przed inflacją, nie powinniśmy więc liczyć na wysokie zyski. Zmiana wartości jednostek uczestnictwa w czasie jest jednak bardzo stabilna, pozbawiona okresowych gwałtownych spadków i wzrostów. Zyski są jednak w długim okresie porównywalne lub nieco wyższe niż wskaźnik inflacji.

Fundusze obligacji

W zależności od struktury portfela, fundusze obligacji mogą być albo bardzo bezpieczne, albo nawet średnio ryzykowne. Jeśli fundusz inwestycyjny skupia się jedynie na krótkoterminowych obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa, to ryzyko jest relatywnie niskie. Im średnia zapadalność obligacji się wydłuża, a jednocześnie im większy jest udział w portfelu funduszu inwestycyjnego obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, tym ryzyko to rośnie. Najmniej bezpieczne są fundusze obligacji inwestujące pieniądze głównie w obligacje emitowane przez niewielkie przedsiębiorstwa – choć oczekiwana stopa zwrotu jest dość wysoka, to i ryzyko jest spore. Przekonali się o tym posiadacze jednostek uczestnictwa niektórych funduszy podczas upadku emitentów tego typu papierów wartościowych.

Fundusz stabilnego wzrostu

Założeniem tego typu funduszy jest osiąganie stabilnych dochodów na przestrzeni długiego okresu. Z tego też powodu najczęściej część pieniędzy (większa) jest inwestowana w obligacje, a część w akcje. Im więcej akcji, tym fundusz jest mniej bezpieczny, bardziej podatny na wahania koniunktury, ale jednocześnie jest w stanie wygenerować wyższe dochody w przyszłości. Decyzja o wyborze konkretnego funduszu stabilnego wzrostu powinna być poprzedzona analizą portfela inwestycyjnego wybranego przez nas produktu.

Fundusze akcyjne

Fundusze akcyjne uważane są za najbardziej ryzykowne, choć i w tej kategorii wszystko zależy od aktywów. Fundusze inwestujące jedynie w największe spółki mogą być relatywnie bezpieczne, ale te skupiające się na małych i średnich przedsiębiorstwach – już niekoniecznie. Można jednak przyjąć, że fundusze akcji są jednymi z najmniej bezpiecznych, ale jednocześnie potencjał zysków jest bardzo duży. Warto więc przed zakupem jednostek uczestnictwa zastanowić się, czy struktura portfela inwestycyjnego danego funduszu nam odpowiada. Wybór jest obecnie bardzo szeroki, śmiało więc możemy wybrać idealnie dopasowane do naszych potrzeb fundusze akcji.

Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe to niezwykle ciekawy produkt inwestycyjny. Ich zadaniem jest bierne odwzorowywanie zmian określonego indeksu giełdowego, na przykład WIG30. Oznacza to, że fundusz indeksowy oparty o WIG30 w swoim składzie ma spółki takie same, jak indeks WIG30, a jednocześnie ma identyczne wagi poszczególnych spółek. Wiele osób uznaje je za lepsze od funduszy akcyjnych, które często osiągają wyniki sporo słabsze, od indeksów giełdowych.

Charakterystyka lokat bankowych

Charakterystyka lokat bankowychLokaty są rodzajem depozytów bankowych. To depozyty pieniężne składane w bankach, czyli instytucjach zaufania

Analiza techniczna najlepszym rozwiązaniem dla krótkoterminowych zagrań na rynku Forex

Forex - analiza technicznaWśród graczy na rynku Forex niezmiennym powodzeniem cieszy się analiza techniczna oraz możliwości, które ze sobą niesie.

Forex - nowe możliwości inwestycyjne

Forex - nowe możliwości inwestycyjneW latach 2003 - 2007 Giełda Papierów Wartościowych przeżywała swoje "dni chwały". Index WIG20, skupiający 20 spółek o