Dywersyfikacja portfela finansowego

Dywersyfikacja portfela finansowegoInwestowanie pieniędzy zawsze powiązane jest z ryzykiem. Wysokość tego ryzyka ukształtowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz wkładu finansowego. Do znacznego zmniejszenia ryzyka przyczyni się dywersyfikacja portfela inwestycyjnego.

Czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Dywersyfikacja jest zróżnicowaniem, a w przypadku portfela inwestycyjnego polega na odpowiednim doborze produktów inwestycyjnych, tak by ryzyko było jak najmniejsze.

Jak dokonać takiego zróżnicowania?

Należy kapitał ulokować w kilku różnych instrumentach finansowych, biorąc pod uwagę wielkość ryzyka, jaką niesie ze sobą każda z inwestycji. Większą część pieniędzy powinniśmy ulokować w bezpieczniejszych produktach bankowych np. lokatach, gdzie mamy do wyboru kilka różnych rodzajów lokat między innymi lokaty progresywne, strukturyzowane, rentierskie.

Wybór odpowiedniej lokaty powinna być uzależniona od wysokości oprocentowania, częstotliwości, z jaką następuje kapitalizacja odsetek oraz czasu, na jaki zakładamy depozyt i wkładu pieniężnego. Część gotówki można przeznaczyć na fundusze inwestycyjne, które ostatnio bardzo zyskały na popularności. Obecnie mamy bardzo dużą liczbę towarzystw funduszy inwestycyjnych, więc każdy ma ogromny wybór.

Można się pokusić o samodzielne granie na Giełdzie Papierów Wartościowych, jednak do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza. Brak doświadczenia oraz nastawienie na szybkie zyski bardzo często prowadzą do dużych strat finansowych przez złe posunięcia inwestora. Dlatego najpierw należy zdobyć odpowiednią wiedzę z zakresu inwestycji na GPW, analizować i oceniać ryzyko, a dopiero potem niewielką część swoich oszczędności inwestować na giełdzie.

Sposobów na inwestowanie jest bardzo wiele, jednak każdy musi indywidualnie dobrać instrumenty finansowe do swoich potrzeb i możliwości. Ważne jest by nie lokować całej gotówki w jeden produkt, ponieważ możemy na tym nie tylko nie zarobić, ale także stracić sporą część pieniędzy. Początki inwestowania pieniędzy nigdy nie są łatwe, jednak nauka finansów, analiza oraz zdrowe podejście do tematu pozwolą nam zarabiać pieniądze poprzez inwestycje w fundusze, akcje czy lokaty. Należy pamiętać o ryzyku, jakie niesie ze sobą każda inwestycja.

Charakterystyka lokat bankowych

Charakterystyka lokat bankowychLokaty są rodzajem depozytów bankowych. To depozyty pieniężne składane w bankach, czyli instytucjach zaufania

Analiza techniczna najlepszym rozwiązaniem dla krótkoterminowych zagrań na rynku Forex

Forex - analiza technicznaWśród graczy na rynku Forex niezmiennym powodzeniem cieszy się analiza techniczna oraz możliwości, które ze sobą niesie.

Forex - nowe możliwości inwestycyjne

Forex - nowe możliwości inwestycyjneW latach 2003 - 2007 Giełda Papierów Wartościowych przeżywała swoje "dni chwały". Index WIG20, skupiający 20 spółek o