Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe w Krakowie

Oferta biura rachunkowego - usługi księgowe KrakówNasze biuro rachunkowe w Krakowie prowadzi usługi księgowe w postaci ksiąg handlowych czyli pełną księgowość oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, czyli uproszczoną księgowość dla różnych firm i przedsiębiorstw.

Proponujemy swoim klientom również kompleksowe usługi kadrowo - płacowe. Zajmujemy się prowadzeniem akt pracowników, ewidencji urlopów, naliczaniem dni wolnych prowadzeniem i aktualizacją rejestrów zwolnień lekarskich. Pośredniczymy również w sporach między pracownikami czy też między personelem, a kadrą zarządzającą. Nasi klienci mogą na nas liczyć w chwili kontroli z Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy bądź ZUS.

Więcej…

   

Zakres działalności biura rachunkowego

Usługi biura rachunkowegoBiuro rachunkowe może być zatrudnione zarówno przez osoby prywatne, jak i  jednostki gospodarcze o bardzo zróżnicowanej wielkości, a co za tym idzie również złożoności oraz skomplikowaniu całej organizacji. W związku z tym także i oferowane usługi muszą być dopasowane do indywidualnych wymagań i preferencji oraz oczekiwań, a to skutkuje bogatym zakresem działalności takiego właśnie biura rachunkowego.

 

Więcej…

   

Zadania i obowiązki biura rachunkowego

Zadania biura rachunkowegoKażde biuro rachunkowe świadczy dla swoich klientów takie usługi, jak między innymi sporządzanie bilansów finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, rejestracja firm, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji kadr pracowniczych oraz dokonywanie obliczeń odnoszących się do różnego rodzaju zobowiązań publicznoprawnych, które są odciągane od naszego wynagrodzenia.

Więcej…

   

Warunki prowadzenia biura rachunkowego

Warunki biura rachunkowegoOsoby, które mają zamiar utworzyć własne biuro rachunkowe, muszą spełnić szereg istotnych wymagań oraz przejść przez kilka niezbędnych kroków.

Wstępne warunki

Podstawowym kryterium dla wszystkich osób, które myślą o założeniu własnej działalności związanej właśnie z prowadzeniem biura rachunkowego jest konieczność posiadania zdolności do czynności prawnych oraz spełniać warunek, że nie były karane za przestępstwo skarbowe i czyny, które są określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a także za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Więcej…